Трансгранично сътрудничество Румъния- България V-A 2014-2020

 

 

Прессъобщение - Стартира изпълнението на проект „GRADe- „Съвместна система за превенция и управление на риска за общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“, код 15.3.1.018, съфинансиран от Европейския съюз по програма INTERREG VA Румъния – България.

 

Външни препратки:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на РБ

http://www.interregrobg.eu/bg/

 

Прессъобщения:


Проект “Подобрени пътни възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата на мрежата ТЕN-Т“, 

акроним B-TeN, код в системата е-MS: ROBG-442.

 

Прессъобщение

 

Външни препратки:

http://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/404-robg-442.html

https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2014-2020/interreg-v-a-rumuniya-bulgariya-2014-2020/

Прессъобщения: