Проекти

Ден на отворените врати по проект “Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, обл. Русе”

Договор: BG05M9OP001-2.002-0140-C001

Публикувано в Проекти, Съобщения |

Покана за участие в информационни срещи

Община Бяла и Община Борово имат удоволствието да Ви поканят да участвате в провеждането на информационни кампании и информационни конференции, свързани с информиране на местната общност за подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Бяла и Борово.

Публикувано в Проекти, Съобщения |

Обявление конкурс “Приеми ме 2015”

Във връзка с въвеждането на областен модел на управление на проект “Приеми ме 2015” – втори етап от проекта и по указания от АСП, Община Русе обяви конкурс за началник и социални работници.

Публикувано в Проекти, Съобщения |

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)