Проекти

Проект на наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, област Русе

Публикувано в Проекти |

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Публикувано в Общински съвет, Проекти |

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Публикувано в Общински съвет, Проекти |

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)