Проекти

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за организиране  на почасови, съботно-неделни...

Публикувано в Проекти, Съобщения |

Ден на отворените врати по проект “Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, обл. Русе”

Договор: BG05M9OP001-2.002-0140-C001

Публикувано в Проекти, Съобщения |

Покана за участие в информационни срещи

Община Бяла и Община Борово имат удоволствието да Ви поканят да участвате в провеждането на информационни кампании и информационни конференции, свързани с информиране на местната общност за подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Бяла и Борово.

Публикувано в Проекти, Съобщения |

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)