Проекти

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне...

Публикувано в Общински съвет, Проекти |

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на...

Публикувано в Общински съвет, Проекти |

Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор /…/

Публикувано в Проекти, Съобщения |

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)