Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение ЕТ “Камен Шишков”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ„ КАМЕН ШИШКОВ”, БУЛСТАТ 117618493, гр.Бяла, обл. Русе, ул.„Колю Фичето” № 25, ще проведе третиране на ечемик срещу вредител: плевели, неприятели, болести и листно подхранване с препарат:

unnamed (1)

Съобщение ЕТ “Декаданс”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ„ ДЕКАДАНС”, БУЛСТАТ 827154646, гр.Бяла, обл. Русе, ул.„Колю Фичето” № 25, ще проведе третиране на пшеница срещу вредител: плевели, неприятели, болести и листно подхранване с препарат:

unnamed (1)

Съобщение ЕТ “Агротрейд – 86”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ„ АГРОТРЕЙД – 86”, БУЛСТАТ 200655520, гр.Бяла, обл. Русе, ул.„Колю Фичето” № 25, ще проведе третиране на пшеница срещу вредител: плевели, неприятели, болести и листно подхранване с препарат:

unnamed (1)

Съобщение ЕТ “Агротрейд – 86”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ „АГРОТРЕЙД – 86”, БУЛСТАТ 200655520, гр. Бяла, обл. Русе, ул. „ Колю Фичето ” № 25, ще проведе третиране на ечемик срещу вредител: плевели, неприятели, болести и листно подхранване от 16.04.2017 година до 18.04.2017 година след залез слънце до 10 часа на следващия ден в следните населени места:

Обява

Със Заповед № РД 11-181/04.04.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 21.04.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години, както следва

Обява

Със Заповед № РД 11-182/04.04.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва: