Община Бяла

ELECTIN

Съобщение

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.,Община Бяла уведомява заинтересованите граждани, както следва:

unnamed (1)

Отчет на кмета на Бяла

Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов кани
обществеността на общоградско събрание за отчитане на дейността
през мандат 2015-2019 г.