Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение

ОТНОСНО: Закриване на съществуващото „Общинското депо за неопасни отпадъци“ на територията на Община Бяла

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Предлагаме проект на „Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе” за обществени...