Община Бяла

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне...

thumb

“СОО-1-9084310/14.12.2018 г.- “Доставка на театрално, сценично и фолклорно облекло по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на народни носии” и Обособена позиция № 2 “Доставка на сценични костюми и костюми за танци”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-1/ Предмет на поръчката: “Доставка на театрално, сценично...

unnamed (1)

Съобщение – план сметка ТБО 2019

Одобряване на план – сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси за 2019 г. и размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. на територията на
Община Бяла

472310149

Покана

за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла