Текуща информация

Заповед № РД 11-584 от 07.12.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Предлагаме проект на „Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе” за обществени...

Публикувано в Наредби, Проекти |

Заповед № РД 11-552 от 06.11.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-551 от 06.11.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-532 от 25.10.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии

  Приложения: Документация  за участие в търг тайно наддаване на стояща дървесина ОБЕКТ 3; Карнет-опис отдел 326м Карнет-опис отдел 317у;...

Публикувано в Заповеди, Конкурси, търгове и обяви, Съобщения |

Заповед № РД 11-416 от 22.08.2017 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии /…/

Публикувано в Заповеди, Конкурси, търгове и обяви, Съобщения |

00497-2017-0004- „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)“

Дата на създаване на страницата (преписката): 11 август 2017 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-390 от 01.08.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-365 от 17.07.2017 г.

Публикувано в Заповеди |