Текуща информация

Заповед № РД 11-86 от 18.03.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-76 от 12.03.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-75 от 12.03.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед – разпределяне на бюджет 2019

  Приложения: Формула за училища Формула за детска градина;

Публикувано в Заповеди, Съобщения, Финанси |

Заповед № РД 11-60 от 28.02.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-64 от 28.02.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-52 от 22.02.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

“05718-2019-0001/29.01.2019 г.- “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна техника и декори по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на мобилна сцена и декори за сцена”, Обособена позиция № 2 “Доставка на стационарна и мобилна осветителна техника” и Обособена позиция № 3 “Доставка на стационарна и мобилна озвучителна техника”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА /05718-2019-0001/ Предмет на поръчката: “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна...

Публикувано в Обществени поръчки, Съобщения |

Заповеди на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОДЗ

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

“СОО-2-9084311/14.12.2018 г.- “Доставка на компютърна и презентационна техника”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-2/ Предмет на поръчката: “Доставка на компютърна и...

Публикувано в Обществени поръчки, Съобщения |