Текуща информация

Заповеди споразумения 2018/2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-296 от 15.08.2018 г.

  Приложения:   Документация; Образци; Карнет-опис за извършено маркиране в отдел 60, подотдел .В, Землище Бистренци; Карнет-опис за извършено маркиране...

Публикувано в Заповеди, Конкурси, търгове и обяви, Търгове и конкурси |

Заповед № РД11-271 от 23.07.2018 г.

Относно мерки за предпазване и недопускане възникване и разпространение на болеста Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед на Областен управител на област Русе

Публикувано в Актове по чл. 22, ал.2 ЗМСМА, Заповеди, Общински съвет |

Заповед № РД 11-202 от 21.05.2018 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-181 от 10.05.2018 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-156 от 26.04.2018 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-152 от 25.04.2018 г.

2

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-78 от 26.02.2018 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № 4-95-00-85 от 19.02.2018 г.

Публикувано в Заповеди |