Текуща информация

Заповед № РД 11-202 от 21.05.2018 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-181 от 10.05.2018 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-156 от 26.04.2018 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-152 от 25.04.2018 г.

2

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-78 от 26.02.2018 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № 4-95-00-85 от 19.02.2018 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-584 от 07.12.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Предлагаме проект на „Наредба № 1 за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе” за обществени...

Публикувано в Наредби, Проекти |

Заповед № РД 11-552 от 06.11.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-551 от 06.11.2017 г.

Публикувано в Заповеди |