Текуща информация

“05718-2019-0001/29.01.2019 г.- “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна техника и декори по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на мобилна сцена и декори за сцена”, Обособена позиция № 2 “Доставка на стационарна и мобилна осветителна техника” и Обособена позиция № 3 “Доставка на стационарна и мобилна озвучителна техника”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА /05718-2019-0001/ Предмет на поръчката: “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна...

Публикувано в Обществени поръчки, Съобщения |

Заповеди на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОДЗ

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

“СОО-2-9084311/14.12.2018 г.- “Доставка на компютърна и презентационна техника”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-2/ Предмет на поръчката: “Доставка на компютърна и...

Публикувано в Обществени поръчки, Съобщения |

“СОО-1-9084310/14.12.2018 г.- “Доставка на театрално, сценично и фолклорно облекло по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на народни носии” и Обособена позиция № 2 “Доставка на сценични костюми и костюми за танци”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-1/ Предмет на поръчката: “Доставка на театрално, сценично...

Публикувано в Обществени поръчки, Съобщения |

Заповед № РД 11-434

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-399 от 30.10.2018 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповеди споразумения 2018/2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-296 от 15.08.2018 г.

  Приложения:   Документация; Образци; Карнет-опис за извършено маркиране в отдел 60, подотдел .В, Землище Бистренци; Карнет-опис за извършено маркиране...

Публикувано в Заповеди, Конкурси, търгове и обяви, Търгове и конкурси |

Заповед № РД11-271 от 23.07.2018 г.

Относно мерки за предпазване и недопускане възникване и разпространение на болеста Инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед на Областен управител на област Русе

Публикувано в Актове по чл. 22, ал.2 ЗМСМА, Заповеди, Общински съвет |