Текуща информация

Заповед РД 11-260 от 19.05.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед РД 11-250 от 16.05.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-233 от 03.05.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-204 от 18.04.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-212 от 24.04.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

СОО-4-9063384/13.04.2017 г.- „Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към спортен комплекс и въвеждане на мерки за ЕЕ”

Публикувана на 13 април 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-4/...

Публикувано в Обществени поръчки |

СОО-3-9063014/04.04.2017 г.- „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 04 април 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-3/...

Публикувано в Обществени поръчки |

СОО-2-9062766/28.03.2017 г.- „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Бяла” по обособени позиции

Публикувана на 28 март 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-2/...

Публикувано в Обществени поръчки |

СОО-1-9062674/24.03.2017 г.- „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 24 март 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-1/...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-132 от 10.03.2017 г.

Организационно-техническа подготовка за изборите на 26.03.2017 г.

Публикувано в Заповеди |