Текуща информация

Заповед № РД 11-132 от 10.03.2017 г.

Организационно-техническа подготовка за изборите на 26.03.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-122 от 06.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 2 /…/

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-125 от 07.03.2017 г.

Заповед на кмета на Община Бяла за ново обсъждане на Решение № 274 по протокол № 28 от 27.02.2017 година на ОбС Бяла

Публикувано в Заповеди |

ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, ПО ЗЕМЛИЩА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

Публикувано в Инфо, Съобщения |

Заповед № РД 11-102 от 21.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 във връзка с чл.175 от Изборния кодекс т. 19 от Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № 11-75 от 07.02.2017 г. – търг за продажба на стояща дървесина

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Бяла в обект

Публикувано в Заповеди, Конкурси, търгове и обяви |

Заповед № РД 11-47 от 27.01.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-48 от 27.01.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

00497-2017-0001- „Доставка на горива за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 23 януари 2017 г.   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет на поръчката:...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-8 от 05.01.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Публикувано в Заповеди, Съобщения |