Текуща информация

Заповед № РД 11-415 от 27.09.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповеди за назначаване на комисия във връзка с чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Бистренци; Босилковци; Ботров; Бяла; Дряновец; Копривец; Лом Черковна; Полско Косово; Пейчиново; Пет Кладенци; Стърмен  

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-338 от 07.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

ЗАПОВЕД № РД11-330 гр.Бяла, 02.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

ЗАПОВЕД № РД11-329 гр.Бяла, 02.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

ЗАПОВЕД № РД11-331 гр.Бяла, 02.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-325 от 31.07.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Новини, Съобщения |

Заповед № РД 11-264

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-263

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-261

Публикувано в Заповеди, Съобщения |