Текуща информация

Заповед № РД 11-204 от 18.04.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-212 от 24.04.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

СОО-4-9063384/13.04.2017 г.- „Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към спортен комплекс и въвеждане на мерки за ЕЕ”

Публикувана на 13 април 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-4/...

Публикувано в Обществени поръчки |

СОО-3-9063014/04.04.2017 г.- „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 04 април 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-3/...

Публикувано в Обществени поръчки |

СОО-2-9062766/28.03.2017 г.- „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Бяла” по обособени позиции

Публикувана на 28 март 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-2/...

Публикувано в Обществени поръчки |

СОО-1-9062674/24.03.2017 г.- „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 24 март 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-1/...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-132 от 10.03.2017 г.

Организационно-техническа подготовка за изборите на 26.03.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-122 от 06.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 2 /…/

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-125 от 07.03.2017 г.

Заповед на кмета на Община Бяла за ново обсъждане на Решение № 274 по протокол № 28 от 27.02.2017 година на ОбС Бяла

Публикувано в Заповеди |

ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ, ПО ЗЕМЛИЩА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

Публикувано в Инфо, Съобщения |