Текуща информация

“СОО-1-9095839/14.01.2020 г.- “Доставка на компютърна и презентационна техника”

Публикувана на 14 януари 2020 г.   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-3 от 03.01.2020 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-578 от 27.12.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 04-167 от 27.12.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № 11-559 от 10.12.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-415 от 27.09.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповеди за назначаване на комисия във връзка с чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Бистренци; Босилковци; Ботров; Бяла; Дряновец; Копривец; Лом Черковна; Полско Косово; Пейчиново; Пет Кладенци; Стърмен  

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-338 от 07.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

ЗАПОВЕД № РД11-330 гр.Бяла, 02.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

ЗАПОВЕД № РД11-329 гр.Бяла, 02.08.2019 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |