Проекти

Протокол № 2

Публикувано в Проекти |

Протокол 1 от 30.09.2019 г.

Публикувано в Проекти |

Съобщение

Осигуряване на топъл обяд

Публикувано в Проекти |

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

лого ПРСР 2014-2020

 

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)