Проекти

Съобщение

Осигуряване на топъл обяд

Публикувано в Проекти |

Протокол № 2

Осигуряване на топъл обяд

Публикувано в Проекти |

Прессъобщение

ОБЩИНА БЯЛА ПРОВЕДЕ ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ROBG-278 „SOBY –
ПОДОБРЕНА КООРДИНАЦИЯ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ МЕЖДУ ОБЩИНА БЯЛА И КОМУНА

ГРАДИНАРИ ЗА ЕФЕКТИВЕН ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН“

Публикувано в Проекти, Съобщения |

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

лого ПРСР 2014-2020

 

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)