Проекти

Протокол № 2 от 23.07.2018 г.

Публикувано в Проекти |

Протокол №1 от 19.07.2018 г.

Публикувано в Проекти |

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Предлагаме проект за изменение и допълнение на „Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията...

Публикувано в Проекти, Съобщения |

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

лого ПРСР 2014-2020

 

ban2ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.

 

 

ban3

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)