Категория: Конкурси, търгове и обяви

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-74/11.03.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.03.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-309/22.08.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.09.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: