Категория: Конкурси, търгове и обяви

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-381/03.09.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 19.09.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-382/03.09.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.09.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 1 стопанска година, както следва:

unnamed (1)

Обява

ОБЯВА
Със Заповед № РД11-334/06.08.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.08.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

ОБЯВА
Със Заповед № РД 11-336/07.08.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.08.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-334/06.08.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.08.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: