Категория: Конкурси, търгове и обяви

thumb

Обява

Със Заповед № РД 11-516/19.10.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 06.11.2017 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно /…/

thumb

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии

  Приложения: Документация  за участие в търг тайно наддаване на стояща дървесина ОБЕКТ 3; Карнет-опис отдел 326м Карнет-опис отдел 317у;...

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-439/31.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.09.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: