Категория: Конкурси, търгове и обяви

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-272/24.07.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 10.08.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-258/06.07.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-257/06.07.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.07.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно: