Категория: Конкурси, търгове и обяви

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-84/12.03.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.03.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на следната движима вещ – частна общинска собственост:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-35/23.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.02.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-19/09.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.01.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:
І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“

Обява

Със Заповед № РД11-528/19.11.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 17.12.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-429/01.10.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.10.2019 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, стая 205, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: