Категория: Конкурси, търгове и обяви

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-365/17.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 04.08.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Продажба на двежими вещи – частна общинска собственост, както следва:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-311/13.06.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 30.06.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

Обява

Със Заповед № РД 11-181/04.04.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 21.04.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 10 стопански години, както следва

Обява

Със Заповед № РД 11-182/04.04.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.04.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел “Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр. Бяла

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел БТГРН

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението” в Общинска администрация гр. Бяла

thumb

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси”
в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-74 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла

thumb

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-73 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла