Категория: Новини

thumb

Съобщение

Община Бяла уведомява обществеността, че на 8 септември 2017 г. (петък), е организиран Курбан и молебен за здраве и благоденствие на жителите на общината.

2111378115

Съобщение

16 и 17 юли – Ден на траур в Община Бяла.

Община Бяла уведомява населението на общината, че на 15 юли 2017 година почина АЛЕКС СЛАВОВ АНГЕЛОВ на 18 години от гр.Бяла, станал жертва на конфликт след дискотека с трагични последствия.

Поклон пред светлата памет на АЛЕКС!

unnamed (1)

Обява

Община Бяла съобщава на заинтересованото население за разработени ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА и ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Бяла
всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа за периода от 23.05.2017 г. до 25.06.2017 г.

checkingspreadsheet

Обява данъци 2017

Община Бяла, област Русе уведомява данъкоплатците, че за предплатилите до

02 май за цялата 2017 година освен отстъпката от 5 на сто, ще се раздадат и 3 (три)

предметни награди на обща стойност до 1000 (хиляда) лева.