Категория: Новини

лого ПРСР 2014-2020

СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях“, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

472310149

Покана

за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла