Категория: Новини

472310149

Покана

за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла