Категория: Съобщения

svine-43070-1000x0

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЯВАТ се всички жители на Община Бяла, че е в землището на с. Горно Абланово е констатиран случай на африканска чума на дива свиня и е обявена инфектирана зона А с радиус 2 км от констатираното огнище, в която се забранява достъп на външни лица.

svine-43070-1000x0

ВНИМАНИЕ!!! АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

УВЕДОМЯВАТ се всички живущи на територията на Община Бяла, че е констатиран положителен резултат за болестта „Африканска чума по свинете” в животновъдни обекти за отглеждане на свине за лични нужди намиращи се в с.Пет Кладенци и с.Ценово.

svine-43070-1000x0

Съобщение

в срок до 20.07.2019 г.

всички немаркирани домашни свине и такива, отглеждани в нерегистрирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си.