Категория: Съобщения

covid

Съобщение

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020...

covid

За сведение

Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на covid-19