Категория: Дневен ред

naredba

Дневен ред на заседание на 27.02.2017 г. /понеделник/ от 13.30 ч.

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 27 февруари 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в салона на Народно читалище „Трудолюбие 1884” – Бяла при следния дневен ред /…/