Категория: Общински съвет

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла”

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване...

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските...

naredba

Дневен ред на заседание на 27.02.2017 г. /понеделник/ от 13.30 ч.

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 27 февруари 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в салона на Народно читалище „Трудолюбие 1884” – Бяла при следния дневен ред /…/