Категория: Общински съвет

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла”

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване...

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските...