Категория: Съобщения

unnamed (1)

Обява

Община Бяла съобщава на заинтересованото население за разработени ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА и ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Бяла
всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа за периода от 23.05.2017 г. до 25.06.2017 г.

EU-bg

Съобщение – томбола

15.05.2017г. ( понеделник ) от 11.00 часа пред сградата на Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Бяла ще се проведе публичен жребий за определяне на печелившите лица на осигурените предметни награди

unnamed (1)

Съобщение

Община Бяла уведоямва населението, че от 9:00 ч до 13:00 ч на 04.05.2017 г. ще бъде затворен за движение на ППС ж.п. прелез на км. 82+701 (до ж.п. спирка с. Полско Косово) /…/