Категория: Съобщения

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла”

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване...

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските...

unnamed (1)

Съобщение

Работна среща на 22.03.2017 г. от 16:00 ч на тема “Синхронизиране действията при авиационни и механизирани третирания /…/

thumb

Съобщение

Във връзка с предприемане на мерки за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне при провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Бяла,