Категория: Съобщения

unnamed (1)

Съобщение

Ръководството на Община Бяла уведомява всички наематели и ползватели на недвижими имоти – общинска собственост, чиято дейност е временно преустановена, че ще предложи на Общински съвет Бяла проект на Решение да не заплащат наемна цена за срока от 13 март 2020 година до отмяната на извънредното положение,

unnamed (1)

Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА уведомява обществеността, че МБАЛ „Юлия Вревска-Бяла“ ЕООД в гр.Бяла с ЕИК 117500566 е сред определените от Министерство на...

covid

Съобщение

0800 18 437, на който могат да се обаждат самотно живеещи възрастни хора – болни или трудноподвижни, за да им се доставят необходимите храни и медикаменти всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа

unnamed (1)

Съобщение

Община Бяла, уведомява своите граждани, че съгласно чл. 40 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се забранява търговията с взети от природата екземпляри от диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване, включени в