Категория: Финанси

checkingspreadsheet

Акценти Бюджет 2017

Бюджетната рамка на Община Бяла за 2017 година е 8 387 591 лв.
ЗАПАЗВА се размера на данъците и таксите от предходнатагодина /…/