Категория: covid-19

covid

Съобщение

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020...

covid

За сведение

Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на covid-19

covid

Заповед № РД 11-77

С оглед регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България и създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените превантивни мерки

flu

Съобщение

Със Заповед на Министъра на здравеопазването, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, е обявена грипна епидемия на територията...