Monthly Archive: декември 2019

unnamed (1)

Съобщение

Навниманието на собствениците на недвижими имоти:
Стартира изработванена кадастрална карта и кадастрален регистър с.Стърмен,
с.Пейчиново, с.Ботров, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Копривец, с.Дряновец,
с.Бистренци, с.Лом Черковна и с.Пет кладенци, община Бяла, област Русе