Monthly Archive: ноември 2018

472310149

Покана

за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предлагаме проект на „Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” за обществени консултации, като...