Съобщение

       УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЯЛА,   По повод отбелязването на 133-та годишнина от Съединението на Княжество...