Решения по протокол № 49 от 30.08.2018 г.

Приложения:   Актуализирана Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията...