Monthly Archive: март 2017

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла”

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване...

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 7/ 15.03.2017г. до Красимир Светлкозаров Тодоров

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                           ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК                                                                 № 7/ 15.03.2017г.   ДО КРАСИМИР...

unnamed (1)

Съобщение

Работна среща на 22.03.2017 г. от 16:00 ч на тема “Синхронизиране действията при авиационни и механизирани третирания /…/