Monthly Archive: март 2016

РД 11-144 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.19, ал.1 и чл.86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.

РД 11-143 от 28.03.2016 г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.

РД 11-141 от 28.03.2016г. на Кмета на Община Бяла

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 във връзка с чл.70 и чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС и Решение № 60 по протокол №7/29.01.2016г. на Общински съвет- Бяла за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.

Обществена поръчка с №00497-2016-0003 с предмет: „ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ“

Обществена поръчка с №00497-2016-0003 с предмет: “ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ“

naredba

Дневен ред на заседание на 31 март 2016 год. /четвъртък/ от 13.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 31 март 2016 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния дневен ред.