Дневен ред на заседание на 29 май 2015 г.

Дневен ред на заседание на 29 май 2015 год. / петък / от 9.00 часа