Дневен ред на заседание на 31 юли 2014 г.

Дневен ред на заседание на 31 юли 2014 година / четвъртък / от 09.00 часа