Съобщение на основание чл.42 ал.2 от закона за нормативните актове

2.07.2014 г. Относно: Приемане на Наредба за местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от...