Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)

Покана [09.11.2018 г.] Покана ОС (18.04.2018 г.) Протокол № 1 (15.02.2018 г.) Покана ОС (02.02.2018 г.) Протокол № 1 от 11.10.2017...