Решения към протокол по протокол № 11 от 30.07.2012г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 166 /По протокол № 11/30.07.2012 год./ На основание чл. 137 от Търговския...