ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Изтегли решението и првилник ТУК