Решения към протокол по протокол № 8/23.05.2012 год.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 113 /По протокол № 8/23.05.2012 год./ На основание чл.21, ал.2 от...