Решения към протокол №5/28.05.2010

по точка 1 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 68 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет...