Решения към протокол №4/17.04.2008

1.    Докладна записка относно даване съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община-Бяла. 2.    Докладна записка относно...