Община Бяла

unnamed (1)

Обява

Община Бяла съобщава на заинтересованото население за разработени ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН на ОБЩИНА БЯЛА и ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА
които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в сградата на община Бяла
всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа за периода от 23.05.2017 г. до 25.06.2017 г.

EU-bg

Съобщение – томбола

15.05.2017г. ( понеделник ) от 11.00 часа пред сградата на Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Бяла ще се проведе публичен жребий за определяне на печелившите лица на осигурените предметни награди

EU-bg

Обявление

Продължава реализацията на проект “Осигураване на топъл обяд /…/

thumb

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне...