Община Бяла

thumb

Съобщение

Община Бяла уведомява обществеността, че на 8 септември 2017 г. (петък), е организиран Курбан и молебен за здраве и благоденствие на жителите на общината.

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-439/31.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 20.09.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне...

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на...

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-414 от 22.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 08 септември 2017 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1, относно: