Община Бяла

thumb

Годишен отчет

за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и /…/