Община Бяла

taxes

Акценти Бюджет 2017

Бюджетната рамка на Община Бяла за 2017 година е 8 387 591 лв.
ЗАПАЗВА се размера на данъците и таксите от предходнатагодина /…/

thumb

Обявление № 11-00-173 от 27.02.2017 г.

Община Бяла, област Русе обявява на заинтересованите страни, че със Заповед № РД-18-130/27.12.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на Община Бяла /…/

ekzakta-pri-izbori-dnes-gerb-vzimat-24-5-bsp-12-dps-6-rb-5-5-i-pf-4-5-360610

Заповед № РД 11-102 от 21.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 във връзка с чл.175 от Изборния кодекс т. 19 от Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

thumb

Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Община Бяла Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД във връзка с изпълнение на Проект № DIR- 5112122-8-76 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе” и Проект № DIR 51011116-19-58„Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе- етап I”, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

naredba

Дневен ред на заседание на 27.02.2017 г. /понеделник/ от 13.30 ч.

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 27 февруари 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в салона на Народно читалище „Трудолюбие 1884” – Бяла при следния дневен ред /…/

thumb

Писмо до представените политически партии

Дo Местните ръководства на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Общински съвет Бяла;
Във връзка с приемането на БЮДЖЕТ 2017 г. на Община Бяла и съгласно предварително анонсирани консултации на ръководството на Общината и местните политически сили,
ВИ КАНИМ на 21 февруари 2017 г. (вторник) в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Бяла, пл. Екзарх Йосиф І» №1 на консултации при График, както следва:

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел “Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр. Бяла

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел БТГРН

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението” в Общинска администрация гр. Бяла