Община Бяла

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-258/06.07.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 26.07.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-257/06.07.2018 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 25.07.2018 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1, относно:

naredba

Покана

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бяла за 2017 година.