Община Бяла

svine-43070-1000x0

Съобщение

в срок до 20.07.2019 г.

всички немаркирани домашни свине и такива, отглеждани в нерегистрирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си.

unnamed (1)

Съобщение за пръскане

УВЕДОМЯВАТ се всички пчелари и жители на гр.Бяла, че Община Бяла, с адрес гр.Бяла, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ 000530493 ще проведе повторно пръскане на тревни площи в урбанизираната територия на гр.Бяла и кв. гара Бяла с наземна и въздушна техника и препарати: