Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение

На 14.05.2018 г., пред сградата на Център за услуги и информация на граждани в гр. Бяла ще се проведе публичен жребий /…/

EU-bg

Съобщение

Община Бяла уведомява населението на общината, че на 03.05.2018 г. /четвъртък/ ще се проведе общинско учебно занятие на тема /…/

naredba

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ