Община Бяла

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел “Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр. Бяла

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел БТГРН

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението” в Общинска администрация гр. Бяла

unnamed (1)

Съобщение във връзка със схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани

, Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 година.

thumb

Обява

Община Бяла съобщава, че е открита процедура по преценка необходимостта от извършване на ОВОС

thumb

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси”
в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-74 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла

thumb

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-73 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла