Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „ДЕКАДАНС – Димитър Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 827154646 ще проведе пръскане на пшеница с препарати:

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на пшеница с препарати:

unnamed (1)

Съобщение на Община Бяла

Във връзка с наближаващия отоплителен сезин и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) информираме обществеността...

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-429/01.10.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18.10.2019 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, стая 205, относно:
І. Продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: