Община Бяла

Untitled copy

Съобщение

УВЕДОМЯВАТ се всички пчелари и жители на общината, че Община Бяла, с адрес гр.Бяла, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ...

covid

Съобщение

Оперативен щаб на Община Бяла за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 уведомява обществеността, че към 30.06.2020 г. на...

Untitled copy

Покана

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Бяла отправя покана към жителите на общината, представителите на...

Untitled copy

Прессъобщение

  Приложения: 5.6 Обявление прием потребители 1. Обявление прием персонал 27.05.2020 г. 2. Заявление прием персонал 27.05.2020 г. 3. Автобиография...