Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение

На територията на Община Бякла, област Русе е предвидено да се реализира инвестиционно /…/

thumb

“05718-2019-0001/29.01.2019 г.- “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна техника и декори по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на мобилна сцена и декори за сцена”, Обособена позиция № 2 “Доставка на стационарна и мобилна осветителна техника” и Обособена позиция № 3 “Доставка на стационарна и мобилна озвучителна техника”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА /05718-2019-0001/ Предмет на поръчката: “Доставка на мобилна сцена, осветителна и озвучителна...

unnamed (1)

Обявление

стартира нов прием на заявления от кандидат-потребители на социални услуги “Личен асистент”, “Социален асистент” и “Домашен помощник” /…/